DALŠÍ VÝSTUPY projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052

V této složce naleznete výstupy dalších klíčových aktivit projektu IVOV, jejichž tvorbu měla na starost CARITAS-VOŠs Olomouc. Tyto dokumenty v současné době čekají na schválení MŠMT, proto je možné do nich pouze nahlédnout. Jsou to:

 • MOOC kurzy (KA3)
  V rámci klíčové aktivity 3 vznikla kromě sady e-learningových kurzů také sada MOOC kurzů. Pro oblast sociální práce bylo vytvořeno 10 MOOC kurzů, které se věnují aktuálním tématům v sociální práci. Kromě studijních materiálů obsahují také video-přednášky odborníků na dané téma a rozhovory se sociálními pracovníky z praxe, kteří se v dané oblasti pohybují. Kurzy jsou dostupné na portále Inovace VOV na adrese 
  https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/index.php?categoryid=3

 • Metody hodnocení studentů (KA4)
  Jedním z cílů projektu IVOV bylo také navrhnout inovace v oblasti hodnocení studentů VOŠ. V této klíčové aktivitě tak vznikla Metodika inovovaných metod hodnocení studentů VOŠ, která obsahuje návrhy na změny v hodnoticí praxi škol.

 • Koncepce dalšího vzdělávání (KA 6)
  V rámci klíčové aktivity 6 jsme měli v projektu IVOV za úkol připravit koncepční dokumenty, které by podložily změny také v oblasti dalšího vzdělávání absolventů pedagogicko-sociálních oborů i pedagogů působících na VOŠ. Výsledky práce expertních skupin z CARITAS-VOŠs Olomouc můžete posoudit ve třech koncepčních dokumentech.

 • Vize vyššího odborného vzdělávání (KA 7)
  Klíčová aktivita KA 7 se zaměřovala na tvorbu analýzy současného stavu vyššího odborného vzdělávání v pedagogicko-sociální oblasti a také formulaci vize dalšího rozvoje tohoto sektoru vyššího vzdělávání. Jak Analýzu, tak také Vizi najdete v této složce.